Na stronach Instytutu Spawalnictwa wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Stosujemy je, by ułatwić korzystanie z naszych stron oraz w celach statystycznych.
Polityka Instytutu Spawalnictwa w zakresie plików "cookies".

Zamknij

nagłówek Instytut Spawalnictwa Instytut Spawalnictwa

                            

Alfabetyczny spis
pracowników IS


  Ośrodek Certyfikacji (IC)

kierownik: dr inż. Eugeniusz Szczok
zastępca: dr inż. Michał KubicaDeklaracja polityki jakości Ośrodka Certyfikacji
(w celu przeczytania dokumentu proszę kliknąć na link)
Do podstawowych działań Ośrodka Certyfikacji należą między innymi:

 • Działania związane z:
  • certyfikacją wyrobów i procesów spawalniczych na zgodność z wymaganiami norm
  • kwalifikacją i certyfikacją personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących
  • certyfikacją systemów zarządzania jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009 oraz systemów spełniających wymagania jakościowe w spawalnictwie zgodnie z normami serii PN-EN ISO 3834:2007
 • organizacja procesu certyfikacji
 • nadzór nad posiadaczami certyfikatów Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa
 • obsługa administracyjna Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji oraz Komitetów Technicznych, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji systemu jakości Ośrodka Certyfikacji
 • opracowywanie publikacji dotyczących aktualnego stanu certyfikacji w spawalnictwie w świetle norm i przepisów krajowych oraz europejskich
 • opracowywanie i opiniowanie norm krajowych i międzynarodowych we współpracy z PKN oraz organizacjami międzynarodowymi, takimi jak: ISO, CEN, IEC, IIW
 • prowadzenie analizy krajowych, zagranicznych i międzynarodowych norm z uwzględnieniem potrzeb krajowego przemysłu
 • prowadzenie działalności jako jednostka notyfikowana w ramach notyfikacji Instytutu Spawalnictwa
 • uczestniczenie oraz organizowanie krajowych i zagranicznych spotkań i konferencji dotyczących zagadnień normalizacyjnych
 • wystawianie faktur za sprzedaż towarów i usług wykonanych w Ośrodku.Instytut Spawalnictwa posiada status jednostki notyfikowanej (numer identyfikacyjny: 1405)

Zakres notyfikacji:

 • Dyrektywa 2006/95/WE (ex-73/23/EEC)
  dotycząca harmonizacji przepisów odnoszących się do sprzętu elektrycznego zaprojektowanego do użytkowania w określonych zakresach napięcia.
 • Dyrektywa 97/23/WE
  dotycząca harmonizacji przepisów odnoszących się do urządzeń ciśnieniowych.
 • Dyrektywa 2009/105/WE (ex-87/404/EWG)
  dotycząca harmonizacji przepisów odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych.
 • ROZPORZĄDZENIE NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych


Ośrodek Certyfikacji posiada następujące certyfikaty:

 • Certyfikat Autoryzacji Organizacji Krajowej upoważnionej do działania w imieniu Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) na terenie Polski w zakresie Certyfikowania Przedsiębiorstw Produkcji Spawalniczej (ANBCC) ANBCC EWF Nr 4/4 wydany przez Europejska Federację Spawalniczą
 • Certyfikat Autoryzacji Organizacji Krajowej upoważnionej do działania w imieniu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW) na terenie Polski (IIW ANBCC Nr 4/2 wydany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa) w zakresie certyfikowania zakładów zgodnie z ISO 3834
 • Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Personel Nr AC 054 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie certyfikowania personelu spawalniczego
 • Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby, Nr AC 029, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
 • Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Systemy Jakości Nr AC 058> wydany przez Polskie Centrum AkredytacjiDziałalność normalizacyjna w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Komitety Techniczne:

KT - 165 "Spawanie i procesy pokrewne"

Kontakt:

tel.: 32 33 58 xxx (xxx - numer wewnętrzny)
fax: 32 3358 298

Pracownicy

dr inż. Eugeniusz Szczok
dr inż. Michał Kubica (personel: spawalniczy, badań nieniszczących)
inż. Agnieszka Henn (personel badań nieniszczących - odnowienie po 5 latach)
Anna Samul (personel badań nieniszczących - po kursach)
mgr inż. Marzena Łaba (personel badań nieniszczących - recertyfikacja)
mgr inż. Krzysztof Stefaniszyn (wyroby spawalnicze, procesy spawania, zakładowa kontrola produkcji)
mgr inż. Aleksandra Rachwał (systemy zarządzania jakością)
mgr inż. Agnieszka Twardowska (personel spawalniczy)


Opis:

Dokumentem prawnym pozwalającym rozpocząć działalność certyfikacyjną w Instytucie Spawalnictwa było Zarządzenie Dyrektora IS z dnia 1.09.1994 roku w sprawie powołania Zespołu Certyfikacji oraz Rady Zarządzającej.

Ośrodek Certyfikacji IS współpracuje na szeroką skalę z Międzynarodowym Instytutem Spawalnictwa (IIW) i Europejską Federacją Spawalniczą (EWF), dzięki której certyfikaty wystawiane przezeń uznawane są we wszystkich krajach członkowskich zrzeszonych w międzynarodowych i europejskich organizacjach spawalniczych.

Ośrodek Certyfikacji IS posiada wdrożone systemy jakości według norm: PN-EN ISO/IEC 17065, PN-EN ISO/IEC 17021, PN-EN ISO/IEC 17024. Ośrodek Certyfikacji IS był pierwszą jednostką, w której wdrożony system obejmował zarówno personel, jak i wyroby oraz systemy jakości.

Działalność certyfikacyjna Ośrodka jest nadzorowana przez Radę Zarządzającą Ośrodka. W jej skład wchodzą przedstawiciele przemysłu, uczelni, stowarzyszeń, organizacji technicznych oraz Międzynarodowej Rady Autoryzacji (15 osób).

stopka © Instytut Spawalnictwa www.is.gliwice.pl